Ograniczenie czasu pracy czytelni Oddziału III ANK